Ödüller ve Burslar

Prof.Dr. M.Selçuk SILAY 2004 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görülmüştür. Bu ödüllerin yanı sıra yaptığı çalışmalar Amerika’da, Avrupa’da ve ülkemizde birçok kez burs almaya hak kazanmıştır.

 • 2018 Crystal Matula AVRUPA'da YILIN AKADEMİSYENİ ödülünü kazanmıştır.
 • 2017 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından YILIN AKADEMİSYENİ ödüllerini kazanmıştır
 • 2016 yılında Türk Üroloji Derneği tarafından yılın GENÇ AKADEMİSYENİ ödülü
 • İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (800 EURO): ‘Richard Wolf Second Prize for Best Poster Presentation’ EAU 6. South Eastern European Meeting (SEEM), Istanbul, Turkey, 2010. Montelukast, a leukotriene D-4 receptor antagonist, may prevent rat testes against ischemia-reperfusion injury. Silay MS, Toklu H, Ozagari A, Tanriverdi O, Miroglu C, Kendirci M.
 • BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (1000 EURO): ‘Richard Wolf First Prize for Best Poster Presentation’ EAU 9. Central European Meeting, Ljubljana, Slovenya, 2009. Hinman Allen Syndrome: Is it safe to perform augmentation in high risk patients? Sılay MS, Tanriverdi O, Karatağ T, Aydın M, Kadıhasanoğlu M, Horasanlı K, Miroglu C.
 • BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poster Yarışması, 2011. Montelukast kullanımı diyabete bağlı gelişen erektil disfonksiyon gelişimini önleyebilir mi? Sarıoğulları U, Sılay MS, Tanriverdi O, Horasanlı K, Miroglu C.
 • İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poster Yarışması, 2009. Testis Torsiyonunda Montelukast Kullanımı Testisi Kurtarabilir. Sılay MS, Tanriverdi O, Horasanlı K, Kendirci M, Miroglu C.
 • BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poster Yarışması, 2007. pT1 Mesane Tümörlerinde Preoperatif Anemi Varlığı Progresyon ile İlişkilidir. Sılay MS, Horasanlı K, Kadıhasanoğlu M, Tanrıverdi O, Kendirci M, Gümüş E, Miroğlu C.
 • İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poster Yarışması, 2005.Obezitenin kadın cinsel fonksiyonu üzerine etkilerinin prospektif, kontrollü olarak değerlendirilmesi. Sılay MS, Tanriverdi O, Horasanlı K, Kendirci M, Miroglu C.
 • TÜBİTAK PROJESİ 2219 (Primer araştırmacı): Robotik Çocuk Ürolojisinde eğitim modeli geliştirilmesi. Division of Pediatric Urology, Department of Surgery, Texas Children’s Hospital; and Scott Department of Urology, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA, 2014. 30.000 Dolar
 • European Urology Scholarship Pragramme (EUSP): Exploring roles of Uro-facial syndrome genes in renal tract diseases. Silay MS, Woolf A. Manchester Üniversitesi, İngiltere, 2011. 33.000 euro
 • Texas Children’s Hospital Internal Funding: Pyeloplasty in Robotic Surgery model. Division of Pediatric Urology, Department of Surgery, Texas Children’s Hospital; and Scott Department of Urology, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA, 2014. 10.000 dolar