Çocuk Ürolojisi

İnmemiş Testis

İnmemiş Testis

İnmemiş testis, erkek çocuklarda en sık görülen genital bozukluk olup 100 doğumdan birinde görülmektedir. Erken doğan veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde bu oran artmaktadır. Tanısı en doğru olarak fizik muayene ile koyulmaktadır.

İnmemiş testis, hem ileride çocuk sahibi olmada problemlere yol açabilmekte hem de uygun zamanda tedavi edilmediği takdirde testis kanseri riskini arttırabilmektedir. Bunların haricinde bu çocuklarda fıtık, testis torsiyonu (testisin etrafında dolanması) gibi durumlar daha sık görülebilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı bu çocukların uzman bir çocuk üroloğu tarafından değerlendirilmeleri önem arz etmektedir.

İnmemiş testis cerrahisi için en uygun zaman aralığı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Genel olarak kasık kanalı içerisine doğru tespit edilen inmemiş testis, çok farklı yerlerde hatta karın içinde de bulunabilmektedir. Bu nedenle gerekirse tanı amaçlı laparoskopi yapılmalıdır. Ancak olguların çoğunda kasık bölgesine yapılan 1-2 cm.lik bir kesi ile inmemiş testis cerrahisi yapılmaktadır.

Utangaç testis (retraktil testis) olarak bilinen durum ise inmemiş testise benzer bir durumdur. Testisin muayene esnasında veya kendiliğinden aşağıda yumurtalık kesesine (skrotum) indirildiği fakat tekrar kasık kanalına doğru yukarı kaçtığı durumları ifade eder. Ameliyat gerektirmeyen bu durumun belli aralıklarla yıllık takip edilmesi önerilmektedir.