Çocuk Ürolojisi

Böbrek Taşı

Böbrek Taşı

Çocuklarda taş hastalıkları sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe artış göstermektedir. Ülkemiz bu noktada Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerle beraber, batı ülkelerinden çok daha fazla oranda taş hastalığı görülen bir bölge konumundadır. Bu taşların büyük bir kısmı ilaç tedavileri ile kendiliğinden düşmekte ise de bir kısmına ise müdahale edilmesi, dışarıdan taş kırma tedavisi (ESWL) veya cerrahi tedavi uygulanması gerekmektedir. Müdahale edilmesi gecikilirse bu taşlar çocuklarda enfeksiyon, ağrı, ateş ve hatta böbrek yetmezliğine yol açabilmektedir.

Günümüzde artık taş hastalıkları için açık cerrahi çok nadir olarak uygulanmaktadır. Böbreğin içinde, böbreğin çıktığı kanalda (üreter) veya idrar torbasında (mesane), yani idrar kanallarının neresinde olursa olsun artık bu taşlar herhangi bir kesi yapılmadan endoskopik olarak tamamen kapalı yöntemlerle vücuttan temizlenebilmektedir.

Özellikle çocuklar için her geçen gün daha uygun boyuttaki teknolojik cihazların üretilmesi ile beraber, her yaş grubunda bu endoskopik ameliyatlar güvenle uygulanabilmektedir. Video teknolojilerindeki gelişmeler ve optik görüntülemedeki kalitenin artması, biz çocuk ürologlarının en küçük çocuklar ve yenidoğanlarda bile tanı ve tedavi amaçlı olarak bu cihazları kullanımını sağlamaktadır. Son dönemlerde lazer teknolojisinin taş kırmada yaygın kullanımı ile beraber endoskopik yöntemler ile, tecrübeli ellerde, taş hastalıkları cerrahisi %90’ların üzerinde başarı ile yapılabilmektedir.


ÜRETEROSKOPİ: İdrar kanalı yolundan vücuda girilerek hiçbir kesi yapmadan idrar yollarındaki taşları kırmayı ve tedavi etmeyi amaçlayan endoskopik/kapalı bir cerrahi yöntemdir. Özellikle böbrek ile mesane arasında yer alan idrar kanalında (üreter) bulunan taşlar için ideal bir yöntemdir. Esnek üreteroskopi cihazları (flexible üreteroskopi) yöntemlerinin de kullanımı ile beraber, böbreğin içindeki uygun büyüklükteki ve uygun yerleşimdeki taşlarda da yüksek başarı ile uygulanmaktadır.

PERKÜTAN BÖBREK TAŞI CERRAHİSİ: Böbreğin içerisinde yerleşmiş, diğer endoskopik yöntemlerle veya dışarıdan kırma (ESWL) gibi yöntemlerle tedavi edilemeyecek durumda olan ve genellikle 2 cm.den büyük taşlarda güvenle uygulanabilmektedir. Bu işlemde böbreğin olduğu bölgede, dışarıdan yaklaşık 1 cm.lik bir kesi yapılarak böbreğin içerisine kameralı ve ışıklı cihazlar ile girilmesi sağlanır. Ardından böbreğin içerisindeki taşlar kırılarak temizlenir.

MİKROPERK: İçerisine kamera yerleştirilmiş özel bir iğne olan Mikroperk, vücutta herhangibir iz bırakmadan böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Aslında bu yöntem de diğer perkütan böbrek taşı cerrahilerine benzemektedir. Ancak, çok ince olması nedeniyle diğer perkütan cihazlardan ayrılmaktadır. Bu yöntemin özellikle çocuklarda ve nispeten daha küçük taşlarda etkili olabileceği tarafımızdan yapılan bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir.