Çocuk Ürolojisi

Gündüz İşeme Problemleri

Gündüz İşeme Problemleri

Çocuklarda gündüz altını ıslatma ve işemeyle ilgili yaşanan problemler çok sık izlenmekte olup okul çağındaki çocukların yaklaşık beşte birinde görülmektedir. En sık görülen işeme problemleri, ani idrar hissi, idrarını yetiştirememe, idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonları ve idrarını tutma manevraları gibi durumlardır. Çoğunlukla bu semptomlar, çocuklar büyürken mesanenin büyümesinin yetersiz kalması ve depolama fonksiyonlarındaki bozukluklardan kaynaklanır. Öte yandan gündüz işeme problemleri gece ıslatma ile beraber görülebilir ve tedavi ile her ikisinin de düzelmesi mümkündür.

Gündüz işeme problemleri geniş bir spektrumdaki onlarca hastalığa bağlı olabilir. Çok masum ve kolayca tedavi edilebilecek bazı hastalıkların yanı sıra bazen de çok ileri düzeyde bozukluklarla birlikte görülen, hatta böbrek yetmezliğine yol açabilen hastalıklar işeme bozukluklarıyla kendilerini gösterebilirler.

Bunların ayrımında mutlaka ilgili hekime gidilerek önlem alınmalı, gerekli tetkikler yapılmalı ve gerekiyorsa tedaviler uygulanmalıdır.