Hakkında

Prof.Dr. M.Selçuk Sılay - selcuksilay.com

Prof.Dr. M. SELÇUK SILAY

Çocuk Ürolojisi ve Robotik Cerrahi

1980 yılında Almanya’da doğan Dr. Mesrur Selçuk SILAY, 1997 yılında İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Tıp fakültesi eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2003 yılında tamamlamıştır. Ardından 3 ay süreyle Baylor College of Medicine, Houston Texas, ABD’de Üroloji bölümünde araştırmalarda bulunmuştur.

2004-2009 yılları arasında İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üroloji ihtisasını tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında 6 ay süreyle The Methodist Hospital, Houston, Texas, ABD’de Çocuk Ürolojisi ve Endoüroloji alanlarında araştırmalar yapmıştır. 2009-2010 yılları arasında Diyarbakır Bismil Devlet hastanesinde mecburi hizmetini tamamlamıştır. 2010 yılında Manchester Üniversitesi, İngiltere’de Çocuk Ürolojisi üzerine başlattığı araştırma projesi Avrupa Üroloji Derneği (European Urology Scholarship Programme) tarafından 33.000 Euro ile ödüllendirilmiştir.

2011 yılında Varşova’da yapılan sınavı başarıyla geçerek Avrupa Ürolojisi Yeterlilik Sertifikası (Fellow of European Board of Urology) ünvanını almaya hak kazanmıştır. 2011-2014 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Doçent doktor olarak çalışmış ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı bünyesinde 1000’in üzerinde çocuk ürolojisi ameliyatı yapmıştır. 2014 yılında Doçent Doktor ünvanını kazanmıştır.

2014-2015 yılları arasında 1 yıl süre ile Çocuk Ürolojisi Üst İhtisasını Texas Children’s Hospital, Houston Texas, ABD’de burslu olarak ve kadrolu fellow olarak tamamlamıştır. Bu süre içerisinde dünyanın en iyi çocuk ürologlarından Prof. Dr. Chester Koh, Prof. Dr. Patricio Gargollo ve Prof. Dr. Edmond Gonzalez ile beraber yüzlerce operasyona katılmıştır. İki kez Avrupada, 4 kez de Türkiye’de yapılan çeşitli kongrelerde ‘en iyi bilimsel sunum’ ödülünü almıştır. 2016 yılında Türk Üroloji Derneği tarafından ‘YILIN AKADEMİSYENİ’ ödülüne layık görülmüştür. Halen Avrupa Üroloji Derneği Çocuk Ürolojisi çalışma grubunun (EAU-YAU) başkanlığını yürütmektedir. 2 yıl süre (2010-2012) ile merkezi Hollanda’da olan ve 3000’e yakın üyesi bulunan European Society of Residents in Urology (ESRU) derneğinin başkanlığını yürütmüştür. 2013 yılından beri dünyadaki tüm Çocuk Ürolojisi uzmanları için bir referans kaynak olan Avrupa Çocuk Ürolojisi Kılavuzları hazırlama grubunda görev yapmaktadır. EAU-ESPU Guidelines on Pediatric Urology Associate Member.

2015 yılında Bükreş’te yapılan yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geçerek Avrupa Çocuk Ürolojisi yeterlilik sertifikası (FEAPU) almaya hak kazanmıştır. 2015 yılında yapılan seçimlerde iki yıl süre ile TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU üyeliğine seçilmiştir. 2015 yılında Barselona’da yapılan seçimler sonrasında Avrupa Üroloji Derneği, Genç Akademik Ürologlar (EAU-YAU) başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye’den bu ünvana sahip olan ilk ürologdur. 2015-2018 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmıştır. 2017-2018 yıllarına Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevlendirme ile 100e yakın çocuklarda Robotik cerrahi operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. 2018 yılından itibaren Memorial Hastaneler grubunda çalışmaya başlamıştır.

78 adet uluslararası dergilerde yayınlanmış makalesi ve bu makalelere 1500’ün üzerinde atıf bulunmaktadır. 2020 yılında Profesör ünvanını almıştır. Halen İstanbul Biruni Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını yürütmektedir. Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastanelerinde Çocuk Ürolojisi ve Robotik Cerrahi birim direktörü olarak hastalarını kabul etmektedir. Dr. Sılay, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof.Dr. M.Selçuk Sılay - selcuksilay.com

Dr. Sılay Avrupa’da birçok önemli idari görev ile ülkemizi temsil etmektedir

Prof. Dr. M.Selçuk SILAY, 2015 yılında Barcelona’da yapılan seçimlerde Avrupa Üroloji Derneği, GENÇ AKADEMİK ÜROLOGLAR BAŞKANLIĞI’na seçilmiştir. Ülkemizde bu görevi üstlenen ilk akademisyendir.

Prof. Dr. M.Selçuk SILAY, 2012 yılından beri Avrupa Üroloji Derneği, Çocuk Ürolojisi çalışma grubu (European Association of Urology-YAU pediatric urology working group) BAŞKANLIĞINI yürütmektedir. Bu grubun temel amacı Avrupa’da genç ve akademik çocuk ürologlarının bir araya getirilerek bilimsel platformda buluşmalarıdır. Belçika, İngiltere, İtalya ve Rusya gibi pek çok ülke bu platformda temsil edilmektedir.

Prof. Dr. M.Selçuk SILAY, 2013 yılından beri dünyadaki tüm Çocuk Ürolojisi uzmanları için bir referans kaynak olan Avrupa Çocuk Ürolojisi Kılavuzları hazırlama grubunda görev yapmaktadır. EAU-ESPU Guidelines on Pediatric Urology Associate Member

Prof. Dr. M.Selçuk SILAY, 2013 yılından beri Avrupa Üroloji derneği Genç Ürologlar Ofisi (European Association of Urology -Young Urology Office) Yönetim Kurulu üyeliğini yapmaktadır.

Prof. Dr. M.Selçuk SILAY, 2014 yılından beri Avrupa Üroloji Genitoüriner Rekonstruktif Cerrahlar grubunun (European Society of Genitourinary Reconstructive Surgeons, ESGURS) Yönetim Kurulu Üyesidir.

Prof. Dr. M.Selçuk SILAY 2010-2012 yılları arasında 3000’den fazla üyesi olan Avrupa Üroloji Asistanları Derneği (European Society of Residents in Urology) BAŞKANLIĞINI yaparak ülkemizi uluslar arası platformda başarıyla temsil etmiştir.

Prof. Dr. M.Selçuk SILAY 2010-2011 yılları arasında Avrupa Üroloji Derneği basın organı olan European Urology Today dergisinde Editörlük yapmıştır.