Çocuk Ürolojisi

Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, günümüzde bazı hastalıkların tedavisinde en ileri teknolojik cerrahi yöntemidir. Yöntem olarak laparoskopik cerrahiye benzer bir şekilde vücuda büyük bir kesi yapmadan, karın boşluğuna milimetrik cihazlarla girildikten sonra, robotun kolları, cerrahi alana yerleştirilmektedir. Ardından cerrah, robotun 4-5 m. uzağında bir yerde bulunan konsola oturarak ameliyatı gerçekleştirmektedir. Robotik cerrahi, laparoskopik cerrahinin bütün avantajlarını sağlamakla beraber, ayrıca başka üstünlükleri de bulunmaktadır

Bunların bazıları;

 • Ameliyat sonrası azalmış ağrıResim 7B
 • Kısa hastanede kalış süresi
 • Yara izinin belirgin olmaması (daha iyi kozmetik görünüm)
 • Cerrahi komplikasyon oranlarının en aza indirgenmesi (kanama vs.)
 • Ameliyat esnasında cerraha üç boyutlu görüntü sağlaması
 • Ameliyat esnasında cerraha daha fazla manevra kabiliyeti sağlaması
 • Ameliyatı yapan cerraha konforlu bir ortam sağlaması
 • Açık veya laparoskopik cerrahide görülebilen el titremesinin engellenmesi.
 • Yüksek başarı oranları

Bu avantajlarının yanında birçok rahatsızlıkta açık cerrahiye en az eşdeğer olacak şekilde yüksek başarı oranları bilimsel olarak gösterilmiştir

Çocuk ürolojisinde laparoskopinin kullanıldığı her durumda kullanılabilmektedir.

 • Böbreğin çıkarılması (nefrektomi)
 • Üreteropelvik bileşke darlığı (UPJ darlığı)
 • Vezikoüreteral reflü cerrahisi
 • Çift böbrek anomalileri (duplike sistem)
 • Böbrek üstü bezi (adrenal bez) cerrahisi
 • Nörojen mesane (apendikovezikostomi, ögmentasyon, mesane boynu cerrahisi)