Çocuk Ürolojisi

UPJ Darlığı

UPJ Darlığı

Böbreğin çıkışındaki kanalın dar olması nedeniyle böbrekte şişlik ile karakterize bir hastalıktır. çoğu zaman anne karnında yapılan ultrasonografi ile teşhis edilirken, ileri yaşlarda ağrı veya idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastalar başvurur. Ortalama 1500 çocukta 1 görülmektedir. Birçok hastada sadece takip etmek yeterli olabilirken ileri düzeydeki şişliklerde tedavi edilmediği takdirde böbrekte hasar oluşmaktadır.

Tedavide farklı yöntemler uygulanabilir ve temel hedef, böbreğin çıkışındaki darlığın giderilmesidir. Açık cerrahi, laparoskopi veya robotik cerrahi yöntemlerinin hepsinin başarısı benzerdir. Ancak, laparoskopi ve robotik cerrahi, daha kısa hastanede kalış süresi, daha az ağrı hissedilmesi ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi nedeniyle günümüzde artan sıklıkta uygulanmaya başlanmıştır.