Çocuk Ürolojisi

Nörojen Mesane

Nörojen Mesane

Nörojen mesane, sinir sisteminde doğuştan veya sonradan oluşan bir hasar nedeniyle mesanenin fonksiyonlarındaki bozulma olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda en sık Spina Bifida denilen özel bir hasta grubunda izlenmektedir. Spina Bifida’lı çocuklarda doğumdan itibaren üroloji, beyin cerrahisi ve fizik tedavi gibi pek çok branşın ortak çalışması ve çocuğun beraber izlenmesi önemlidir

Mümkün olan en kısa zamanda öncelikle çocuğun bazı özel tetkiklerle mesane fonksiyonlarının temel durumunun belirlenmesi gerekir. Ardından belli aralıklarla takip edilerek çocuğun işeme fonksiyonlarının geliştirilmesi ve böbreklerin korunması amaçlanmaktadır.

Takip esnasında her çocuğun kendi özel durumuna göre bazı ilaçlar verilebilir, kabızlık durumu giderilir, gerekirse temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) denilen mesanenin belli aralıklarla boşaltılması sağlanır. Yine ilerleyen aşamalarda mesaneye BOTOX uygulanması, mesane büyütme ve mesane boynu ameliyatları gerekebilmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, nörojen mesaneli çocuklar doğumdan itibaren ürolojik değerlendirilmeden geçirilmeli ve bir çocuk ürolojisi uzmanı tarafından düzenli takip edilmelidir.