Çocuk Ürolojisi

Enürezis Nokturna

Enürezis Nokturna

Çocuklarda gece altını ıslatma (enürezis nokturna) çok sık görülen bir durumdur. Kabaca 5 yaşındaki 100 çocuktan 15’inde görülmektedir. Ülkemizde tahminen bir milyon çocuğun altını ıslattığı düşünülmektedir. Yaş arttıkça görülme sıklığı azalsa da ileri yaşlarda da gece altını ıslatma izlenebilir. Bu alt ıslatma durumu tek bir semptom olabildiği gibi beraberinde gündüz idrar şikayetleri de görülebilmektedir. Bunun ayrımını yapmak tedavinin doğru uygulanması açısından önemlidir.

Temel olarak üç durum gece altını ıslatmaya etki eder. Bunlar gece idrar üretiminin fazla olması, gece idrar kesesinin (mesane) aşırı kasılması ve uyanma bozukluğu olarak sıralanabilir. Genellikle bu durumlar bir arada da olup gece idrar kaçırmaya zemin hazırlarlar. Gece altını ıslatma genetik olarak da ilişkilendirilmiştir. Yani küçükken annede, babada veya kardeşlerde bu durumun görülmesi, olasılığı arttırmaktadır.

5 yaşından sonra bu durumun devam etmesi halinde çocuklarda bazı psikolojik ve sosyolojik problemlere yol açabildiğinden tedavi edilmeleri önerilmektedir. Tedavide çok farklı yöntemler olup, doktor tarafından her çocuğun kendi alışkanlıkları tespit edilerek, ona uygun tedavi verilmesi en doğru yaklaşımdır. Tedavinin başarılı sonuçlanması için aile, çocuk ve doktor arasında iyi bir iletişim olmalı ve herkesin bu noktada istekli olması önemlidir.

Sonuç olarak gece yatak ıslatma, çocukların ve ailenin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durum olup ailelerin çocuk ürolojisi ile ilgilenen bir uzmana başvurmaları önerilir.