Çocuk Ürolojisi

Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral reflü, mesanedeki idrarın yukarı böbreğe kaçması anlamına gelir. Bu durum çoğu zaman idrar yolu enfeksiyonlarıyla birlikte görülmektedir. İleri olgularda böbrek hasarlanabilmekte, hipertansiyon oluşabilmekte ve hatta böbrek yetmezliği görülebilmektedir. Bu nedenle ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocuklarda bu durumun olabileceğinden şüphelenilmeli ve gerekli tetkikler yapılmalıdır.

Vezikoüreteral reflü çok sık görülen bir rahatsızlık olup her 100 çocuktan birinde görülmektedir. Genetik geçiş gösterir ve eğer kardeşte bu durum varsa, görülme olasılığı çok daha artar. Gündüz işeme bozuklukları bu duruma eşlik edebilir ve daha karışık bir hale getirebilir.

Vezikoüreteral reflü çok değişik derecelerde görülebilen bir rahatsızlıktır. Çok düşük derecelerde herhangi bir müdahale gerekmeyebilir ve takip yeterli olabilir. Bazı çocuklara uzun süre antibiyotik tedavisi verilmesi gerekebilir. Bazı çocuklara 10 dk. süren kapalı bir enjeksiyon (STING) işlemiyle tedavi yapılabilir veya bazılarına ise çok daha büyük ameliyatlar gerekebilir. Açık cerrahinin yanı sıra, laparoskopi ve robotik cerrahi de bu hastalığın tedavisinde uygulanmaktadır.

Tüm bu durumlardan dolayı, bu çocukların ilgili çocuk ürolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi en doğru seçim olacaktır.