Çocuk Ürolojisi

Laparoskopi

Laparoskopi

Laparoskopi, vücuda büyük bir kesi yapmadan, karın boşluğuna milimetrik cihazlarla girilip karbondioksit gazıyla şişirerek organların değerlendirilmesi ve gereğinde müdahale edilmesi anlamına gelmektedir. Teknolojik cihazların kullanıldığı ve tecrübe gerektiren özel bir cerrahi yöntemidir. Günümüzde uygun cihazların geliştirilmesi ile beraber çocuklarda her yaş gurubunda uygulanabilmektedir. Laparoskopinin açık cerrahiye oranla pek çok üstünlüğü bulunmaktadır

Bunların bazıları;

 • Ameliyat sonrası azalmış ağrı
 • Kısa hastanede kalış süresi
 • Yara izinin belirgin olmaması (Daha iyi kozmetik görünüm)
 • Cerrahi komplikasyon oranlarının en aza indirgenmesi (Kanama vs.)
 • Yüksek başarı oranları

Bu avantajlarının yanında birçok rahatsızlıkta açık cerrahiye en az eşdeğer olacak şekilde yüksek başarı oranları bilimsel olarak gösterilmiştir.

Çocuk ürolojisinde laparoskopi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilmektedir. Bunlar;

 • İnmemiş testis (Karın içi)
 • Böbreğin çıkarılması (Nefrektomi)
 • Üreteropelvik bileşke darlığı (UPJ darlığı)
 • Vezikoüreteral reflü cerrahisi
 • Çift böbrek anomalileri (Duplike sistem)
 • Bazı üriner sistem taşları
 • Böbrek üstü bezi (Adrenal bez) cerrahisi
 • Nörojen mesane (Apendikovezikostomi, ögmentasyon, mesane boynu cerrahisi)